Les característiques geogràfiques i històriques de la zona on està ubicat el nostre Hotel, fan possible que s'hi realitzin una amplia oferta d'activitats ecoesportives i culturals.

Si volen realitzar alguna d’aquestes activitats contactin amb l’hotel, ja que algunes d’elles només funcionen realitzant una reserva prèvia.

info@hotellariba.comAvís legalHotel la Riba s/n 08519 Vilanova de Sau/Barcelona Tel: 938847023