Un hotel sostenible energèticament

FOTO 1.jpghotel sostenible

En el Mas La Riba ja està en funcionament una planta de calor de biomassa, (obtenció d’energia a través de la combustió d’estelles de llenya), que subministra aigua calenta i calefacció a les instal·lacions de l’Hotel La Riba.

Aquesta energia, més neta, permet optimitzar els recursos silvícoles dels quals disposa la finca La Riba, amb una llarga tradició forestal, tot cooperant, també, en la preservació de seu medi natural.

FOTO 2.jpg
FOTO 3.jpg

info@hotellariba.comAvís legalHotel la Riba s/n 08519 Vilanova de Sau/Barcelona Tel: 938847023